Användarvillkor

GoshYou.se användarvillkor

 • När du registrerar dig som medlem på GoshYou accepterar du användarvillkoren och fungerar som ett avtal mellan medlem och GoshYou.
 • Du ska vara minst 18 år för att kunna registrera dig som medlem.
 • När du registrerar dig som medlem på GoshYou ansvarar du för ditt uppträdande och att svensk lag följs.
 • GoshYou förbehåller sig rätten att neka enskilda personer medlemskap samt att stänga av kunden om kund strider mot medlemsvillkoren.
 • Om kunds tjänst stängs av/spärras pga att användarvillkor inte följs, ändrar detta inte betalningsskyldigheten för den spärrade kunden av de beställda tjänsterna.
 • Medlemmar på GoshYou får EJ annonsera för eget syfte. Ägaren av GoshYou äger rätten till all annonsering.
 • Utmanande och stötande bilder samt falska uppgifter är INTE tillåtet att använda på GoshYou.
 • GoshYou har rätt att kontrollera registrerad medlems innehåll.
 • Användarvillkoren gäller för alla medlemmar, även för inloggning eller användning utanför Sverige.
 • All information du frivilligt publicera och tillhandahåller samtycker du uttryckligen till och tar fullständigt ansvar för.
 • GoshYou har rätt att avsluta ett konto vid oacceptabelt uppförande eller olämpliga bilder på profilen.
 • Medlem försäkrar att han/hon lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering på GoshYou

Trivselregler

 • För att kunna hålla en trevlig stämning med bra gemenskap, finns det några enkla regler att följa.
 • Inga foton av sexuellt inslag eller andra olämpliga foton får förekomma på GoshYou
 • Smutskastning, mobbing eller annan kränkande beteende innebär uteslutning
 • Sexuella trakasserier accepteras inte
 • Medlem får ej ta betalt av andra medlemmar, utbyte av pengar mellan medlemmar får ej förekomma
 • Politisk propaganda hör inte hemma på GoshYou

Användarkonto

GoshYou ansvarar inte för enskilda medlemmars handlingar och falska uppgifter i sin profil.

Medlemskapet innebär att du godkänner att informationen och foton som du lägger upp i din profil kommer att publiceras på GoshYou

Personuppgifter

Användarnamn, namn, email, lösen, geografiskt läge, kön, förhållandestatus och ålder är obligatoriska uppgifter för att bli medlem.

Upphovsrätt och användningsrättigheter

Alla rättigheter till varumärke och varunamn, tjänster, material, teknik, program, processer, programvara som tillhandahålls av GoshYou ägs uteslutande av GoshYou

GoshYou är ägare till alla ovanstående användarrättigheter.

Kopiering av varumärke och varunamn, tjänster, material, teknik, program, processer, programvara som tillhör GoshYou är förbjudet.

Ändringar i användarvillkoren

GoshYou har rätt att ändra i användarvillkoren när som helst.

Medlemmar

Kunden försäkrar att han/hon lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering på GoshYou

För att kunna använda GoshYou tjänster måste du registrera dig som medlem, när du registrerar dig som medlem intygar du att du är över 18 år.

Avtalet mellan GoshYou och kunden avser både kostnadsfria och avgiftsbelagda tjänster.

Innan kunden kan använda den avgiftsbelagda tjänsten informeras kunden att tjänsten är avgiftsbelagd samt vad beställning av tjänsten innebär.

Profilfoto på medlem är obligatoriskt. Foto måste avbilda kontoinnehavaren, det är EJ acceptabelt att använda tecknade figurer, foto på objekt m.m o dyl.

Gratis Medlem

Kunden försäkrar att han/hon lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering på GoshYou

När du registrerar dig som gratis medlem, gäller användarvillkoren. Användarvillkor godkänns av medlem vid registrering.

Som gratismedlem kan du skapa en profil, som andra medlemmar kan läsa och du kan söka bland andra medlemmar och läsa deras profiler. Du kommer inte kunna kontakta andra medlemmar som gratis medlem eller ta del av GoshYou utbud.

Betalande Medlem

Kunden försäkrar att han/hon lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering på GoshYou.

Vid beställning av avgiftsbelagd tjänst, gäller användarvillkoren. Användarvillkoren kommer att godkännas av medlem innan slutföring av betalning sker och att medlem är betalningsskyldig för tjänsten samt informeras om gällande priser och tjänster.

Kunden blir betalningsskyldig för GoshYou medlemskap när detta beställs och accepteras genom att trycka på ”Bekräfta”.

Betalande medlem har tillgång till hela utbudet i GoshYou, förutom Events som skall förhandsbokas via GoshYou särskilda utskick.

Events arrangerande av GoshYou

Events ingår EJ i årsavgiften.

Events kommer endast finnas i Skåne i nuläge och anmälan sker via e-mail vid intresse att delta när arrangemangen annonseras ut.

Anmälan är bindande och utlagda avgifter betalas ej tillbaka om medlem är förhindrad att deltaga eller vid ånger.

Priset för dessa arrangemang varierar beroende vad som planeras in, information om detta lämnas när arrangemangen annonseras ut.

Intressegrupper i GoshYou

Huvudgrupperna skapas av Admin, användare kan EJ lägga till Huvudgrupp. Under vissa Huvudgrupper skapas Undergrupper. Du som medlem har tillåtelse att skapa Grupp under Huvudgrupp alternativt Undergrupp, beroende på vilken inställning som är angiven på Gruppen. Kravet är att Gruppen är offentlig och alla är välkomna att ansluta till gruppen. Innehållet i gruppen får endast innehålla aktuellt ämne. Lämna gärna förslag till Admin på ämnen som saknas.

Betalningsvillkor

Medlem kan säga upp sitt medlemskap utan krav på uppsägningstid, dock betalas ej inbetald avgift tillbaka för återstående tid.

Avtalstiden räknas från den dag avtalet ingicks.

Medlem informeras om avgifterna innan köp genomförs och kan börja använda de avgiftsbelagda tjänsterna när betalning erlagts.

Vid avgiftsbelagt medlemskap gäller de priser som anges på GoshYou. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive 25 % moms.

Betalningssätt

GoshYou använder sig av betalningsmetoden PAYSON och PayPal.

Payson samarbetar med VISA, MasterCard och de svenska bankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Välj mellan nedanstående betalningsalternativ:

 • Direktbetalning
 • Kort

Direktbetalning

Betalar du med direktbetalning tillkommer inga extra betalningsavgifter.

Kortbetalning

Betalar du bankkort/betalkort tillkommer ingen extra betalningsavgift.

När du betalar med kort hanteras detta av Payson

PayPal

Snabbt och enkelt.

Miljontals kunder över hela världen använder PayPal av en enda orsak – det är enkelt. Du behöver bara skriva in din e-postadress och ditt PayPal-lösenord för att bekräfta betalningar. Det går mycket snabbare än att leta fram korten eller bankdosan.

Läs mer om PayPal på https://www.paypal.se

Avgift medlemskap

399 kr för 12 månader

199 kr för 6 månader

Ångerrätt

Om du av någon anledning inte vill fortsätta ditt medlemskap, går du in i din Profil – Inställningar och Ta bort kontol.

Ansvar

Som medlem friskriver du GoshYou från ekonomisk eller/och juridiskt ansvar för eventuella skador eller lidande som kan ha uppkommit med anledning av ditt användande av tjänsten.

GoshYou ansvarar inte för om medlem ej hittar några kontakter under avtalstiden.

GoshYou ansvarar inte för missbruk av uppgifter och information eller om medlem trots uttryckligt förbud använder GoshYou tjänster på ett otillåtet eller olagligt sätt.

GoshYou ansvarar inte för om medlem lämnar vidare sina användaruppgifter.

GoshYou garanterar inte kontinuerlig och oavbruten tillgång till tjänsten. GoshYou kan inte hållas ansvarig för driftstörningar pga. fel i den tekniska utrustningen i kvalitén i tillgången till tjänsten som följer av force majeure eller händelser som GoshYou inte kan avhjälpa.

GoshYou ansvarar inte för om någon obehörig gör dataintrång för personlig medlemsinformation.

GoshYou ansvarar inte för andra skador som inte beror på tidigare angivna orsaker.

Något ansvar utöver vad som angetts gäller inte för GoshYou.

Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med användarvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

Kundens ansvar

Medlem är ensam ansvarig för all information som gäller för denna, och samtidigt försäkrar personen att all lämnad information är sanningsenlig och korrekt.

Avsiktligt falska eller i bedrägligt syfte angivna uppgifter, uppgifter om bankkonton och kreditkortsnummer om personen själv eller om tredje man kan leda till rättsliga åtgärder.

Kunden åtar sig att hålla sina uppgifter uppdaterade under avtalstiden.

GoshYou har rätt att men, ingen skyldighet att granska medlems innehåll i medlems profil inklusive uppladdade bilder för att kontrollera att kunden följer användarvillkoren.

Medlem är skyldig att lämna obligatoriska uppgifter som begärs.

Medlem är skyldig att förvara sina uppgifter konfidentiellt och ge ut till tredje part.

Medlem försäkrar att tjänsterna på GoshYou inte kommer att utnyttjas i kommersiellt syfte. Kunden försäkrar även att inte annonsera, erbjuda varor eller tjänster. Kunden försäkrar att inte sända kedjebrev eller liknande.

Kunden försäkrar att inte missbruka GoshYou tjänster;

 1. För att sprida kränkande, stötande, pornografiskt eller liknande material.
 2. För att hota, trakassera eller kränka andras rättigheter.
 3. Prata om eller begära pengar

Kunden förbinder sig även att;

 1. Inte ladda upp programvara, data eller annat material som är skyddad av upphovsrätten eller äganderätt, om inte kunden är ägare av rättighet eller har tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att använda materialet eller programvara.
 2. Inte använda tjänsten på ett sätt som påverkar andra kunders tillgång negativt till tjänsten.
 3. Inte ladda upp data som innehåller virus.

Bryter kunden mot reglerna upphör omedelbart avtalet och kunden kan ej göra betalningsanspråk mot GoshYou på kvarvarande avtalstid.

GoshYou har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot kunden härefter.

Kunden åtra sig att hålla GoshYou skadefritt vid eventuell stämning, skadeståndskrav, förluster eller fordringar som har sin grund i kundens registrering/avtal eller utnyttjande av GoshYou tjänster.

Kunden ska ersätta GoshYou för alla kostnader, skadeståndsanspråk och krav som uppkommit genom kundens förtal, ärekränkning och kränkning av andra kunders rättighet till service eller annans rättigheter.

Kunden fritar GoshYou från alla krav och ansvar som överträds från kundens sida gällande villkor för GoshYou.

Sekretess och databehandling

Enligt PUL är GoshYou skyldig att hantera sina tjänster enligt gällande bestämmelser om dataskydd.

Lagring, bearbetning och användning av personuppgifter

GoshYou kommer vid registrering fråga efter följande uppgifter namn, användarnamn, kön, ålder, e-mail, förhållandestatus och boendeort.

När kunden beställer en avgiftsbelagd tjänst efterfrågas även följande uppgifter förnamn, efternamn, bostadsadress och kundens kontouppgifter om betalning sker på detta sätt, ex bankkortsnummer.

GoshYou lämnar ej ut dessa uppgifter till andra kunder.

Kunden kan när som helst återkalla eller begära rättelse av de lagrade uppgifterna hos GoshYou, om detta sker kan inte GoshYou tillhandahålla kunden de erbjudna tjänsterna.

Användning av cookies

GoshYou tjänster kräver användning av ”cookies” och förutsätter att kunden är medveten om användningen.

Permanenta cookies, session cookies och partner- och affiliate-cookies används av GoshYou.

Permanenta cookies

Syftet med permanenta cookies är att identifiera och förbättra GoshYou tjänster.

Används för att spara kundens personliga användarinställningar när GoshYou tjänster används.

Detta innebär att när kunden åter besöker GoshYou hittar sina personliga inställningar direkt när GoshYou tjänster används samt om kunden deltagit i en undersökning, dolda åtgärder och speciell information vid kundens inloggning.

Partner- och affiliate-cookies

Syftet med partner- och affiliate-cookies är för användning när kunden förbereds tillgång till reklamplats som tillhör GoshYou samarbetspartners. Dessa cookies används för uppläsning mellan samarbetspartner och innehåller inte kundens personuppgifter.

Session cookies

Används främst vid login autentisering före registrering.

Dessa sparas inte på hårddisken och raderas när du lämnar webbplatsen.

Samarbetspartners siter

Cookies från andra samarbetspartners kommer att användas, GoshYou är inte ansvarig för dessa, detta gäller även när kunden lämnar GoshYou sida för en samarbetspartners sida.

Förlängning av tjänst, uppsägning och avslutande av tjänster

Förlängning av tjänster

Betalningsalternativ för ny period kommer via mail, betalas om förlängning önskas av tjänst.

I samband med beställning av avgiftsbelagd tjänst får kunden en orderbekräftelse med uppgifter om tjänstens startdatum.

Uppsägning

Kunden kan när som helst säga upp den tjänsten hos GoshYou utan att behöva ange skäl till detta.

Detta gör du genom att gå in på din Profil, sedan Inställningar och ”Ta bort konto”.

Återbetalning av redan betalda avgifter erhålls inte.

Avslutande av tjänster

GoshYou har rätt att avbryta leverans av sina tjänster, helt eller delvis.

Kunden informeras 14 dagar innan avslutande av tjänst.

Invändningar av kunden

Brister i leverans av tjänster berättigar inte kund till klagomål eller krav på återbetalning.

Övrig

Lagstiftningen i Sverige tillämpas i detta avtal.

Kunden har möjlighet att hämta användarvillkoren på GoshYou under användarvillkor.

Förutsatt att det inte medför några nackdelar för kunden har GoshYou rätt att anlita externa tjänsteleverantörer och annan hjälp för att utföra delar eller hela goshyou.se tjänster.

Giltigheten i resten av avtal eller användarvillkoren berörs inte om enskilda bestämmelser i avtalet eller användarvillkor är ofullständiga, ogiltiga eller kommer att bli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor?

Hit kan du vända dig med frågor som rör det mesta om GoshYou!

Till supporten
Prenumerera

Vill du ha nyhetsbrev från GoshYou?

Logga in

Din integritet är viktig för oss och vi kommer aldrig att hyra ut eller sälja dina uppgifter.

 
×
GLÖMT UPPGIFTERNA?
×

Upp